Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Người lãnh đạo sắt son với Đảng vì nhân dân phục vụ

Thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Đầm Hà đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà là một tấm gương tiêu biểu về sự thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm trong công việc, luôn chăm lo cho lợi ích của nhân dân, được nhân dân tin yêu quý mến.

Tháng 5/2017 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đầm Hà. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, giữ vững bản lĩnh chính trị của người Đảng viên. Có thái độ nghiêm túc trong đấu tranh, tự phê bình và phê bình, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn duy trì và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, thực hiện tốt chế độ giao ban, hội ý hàng tuần, hàng tháng. Có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà có lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân, luôn xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí luôn phát huy trí tuệ, dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết và làm chủ của tập thể, của nhân dân, quyết liệt, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, đồng chí đã chỉ đạo sát sao, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng đề án, tổ chức xắp xếp bộ máy, phân công điều động cán bộ, thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan: Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện, hợp nhất UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện (vv….) đồng thời thực hiện nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Đến nay các cơ quan đơn vị sau khi hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Đầm Hà đã xây dựng Đề án, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, tổ chức thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân mới. Trong công tác cán bộ, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy, huyện đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026) diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Tiến hành  điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đối với 190 người. Tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ, quản lý, đánh giá, sát hạch chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, qua đó để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó Đầm Hà là một trong 3 đơn vị được Tỉnh ủy Quảng Ninh chọn tổ chức đại hội điểm, xác định đây là niềm vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà, đồng chí đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, chuẩn bị mọi công việc cần thiết, thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Triển khai biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà giai đoạn 2001-2020 và Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương. Để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, sẵn sàng đồng hành cùng người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Trong phát triển kinh tế, đồng chí cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện có sự chuyển biến rõ nét. Tốc độ tăng bình quân đạt 14,17%; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, ước tổng giá trị sản xuất tăng 51,54% so năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD, tăng 2,1 lần so năm 2015. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, xu hướng dịch chuyển nhanh từ nông nghiệp sang thương mại – dịch vụ: Nông nghiệp chiếm 39,13%; Thương mại – Dịch vụ 31,88%; Công nghiệp – xây dựng 28,99%. Cơ cấu lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện (2016 – 2020) ước đạt 242,6 tỷ, tăng bình quân là 17,64%.Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực; toàn huyện đã có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã và 19 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Công tác giáo dục, y tế được duy trì, có 29/29 trường đạt chuẩn quốc gia. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm sâu (tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, hộ cận nghèo còn 3%); hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới, tạo ra sức hút đối với đông đảo người dân trong và ngoài huyện. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển du lịch đồng chí chỉ đạo Xây dựng các Đề án, ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà và Bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Tổ chức Hội thi “Duyên dáng Đầm Hà năm 2019” góp phần xây dựng quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Đầm Hà đến với người dân và du khách. Cùng với đó các di tích, di sản trên địa bàn được rà soát, chỉnh trang và đề nghị tỉnh công nhận 3 tuyến điểm du lịch (Chùa Sâu, Thác Bạch Vân, rừng cò Núi Hứa), 1 điểm lễ hội văn hóa Đình Tràng y, xã Đại Bình. Các hoạt động lễ hội gắn với tuần lễ Văn hóa, thể thao các dân tộc; nhất là việc khánh thành công trình cột cờ tại Khu di tích Rừng cò, Núi Hứa và khu du lịch sinh thái Thác Bạch Vân đi vào hoạt động góp phần làm tăng số lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy cùng các phòng ban kiểm tra công tác GPMB cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Với tinh thần lấy dân làm gốc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề mà người dân quan tâm. Trước những vấn đề mới hay vấn đề khó luôn đưa ra để người dân cùng bàn bạc thảo luận và thống nhất thực hiện, quyền làm chủ của người dân được phát huy. Đồng chí chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chăm lo giúp người dân phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Bí thư Huyện ủy thường xuyên sâu sát cơ sở, đi khảo sát, nắm tình hình thực tế, tình hình nhân dân, trực tiếp tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó nhiều ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện được giải đáp, giải quyết thỏa đáng góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Từ sự đồng thuận của người dân mà Đầm Hà đã thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm như dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, các chương trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới được người dân quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch covid – 19

Qua 3 năm gắn bó với quê hương Đầm Hà, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thể hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu. Đồng chí Lương Văn Giang, đảng viên 60 năm tuổi Đảng ở phố Hà Quang Vóc thị trấn Đầm Hà chia sẻ: ”Chúng tôi cảm thấy rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện, đặc biệt là đồng chí Bí thư Huyện ủy là một cán bộ trẻ, có tâm, có tầm, chỉ đạo thực tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và có sự vận dụng sáng tạo tại địa phương. Công tác chỉ đạo sâu sát cơ sở, kết quả đạt được nổi trội hơn những năm trước. Hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ổn định và tiến bộ, tư tưởng nhân dân phấn khởi, công việc được giải quyết thấu đáo, tạo được niềm tin trong nhân dân”.

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà luôn được các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tin yêu, quý trọng, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí đã được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương, của tỉnh vì đã có những đóng góp tiêu biểu cho huyện Đầm Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)