Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn về một số nội dung quan trọng

Ngày 15/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp bàn về một số nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội. Trong đó, lưu ý đến chủ đề của Đại hội, bổ sung các nội dung  như hoàn thành NTM kiểm mẫu vào năm 2020, xây dựng đời sống người dân khá giả. Rút ngắn báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động cần đi vào trọng tâm, có sự đột phá. Rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề nghề nghiệp, việc làm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Chỉ đạo của cấp ủy đối với từng tổ chức Hội, đoàn thể (ngắn gọn, trọng tâm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới). Bổ sung lộ trình xây dựng NTM nâng cao; hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà; Đề án phát triển lĩnh vực dịch vụ…Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Văn phòng Huyện ủy tiếp thu tổng hợp ý kiến của các đại biểu, điều chỉnh, hoàn thiện gửi các Sở, Ban, ngành của Tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện tham gia ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về chương trình, phương án điều hành Đại hội; phương án khánh tiết Đại hội; Đề án nhân sự UBKT Huyện ủy và quy trình công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025.

                                                         CTV.Minh Hải