Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/4, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới các điểm cầu tại Phòng họp Huyện ủy, Phòng họp HĐND- UBND huyện và Hội trường lớn khu hành chính huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 308 – KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 166 – KH/HU của Huyện ủy Đầm Hà về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại điểm cầu phòng họp HĐND – UBND huyện

Để đảm bảo quy trình 5 bước trong công tác cán bộ (đối với các đồng chí tái cử), Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 1); Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) và hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (lần 2) để cho ý kiến về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các hội nghị đã diễn ra dân chủ, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, lựa chọn và giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                      Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)