Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện  tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 18 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đến dự và trao giấy chứng nhận cho các học viên có Đồng chí thượng tá Hà Minh Đức – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Đầm Hà.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật, thông tin về tình hình chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện Đầm Hà và viết bài kiểm tra đánh giá kết quả.

Trong quá trình học tập, các học viên luôn chấp hành nội quy lớp và học tập với tinh thần tập trung nghiêm túc. Sau khi tiếp thu các chuyên đề, 18/18 học viên của lớp đủ điều kiện, được cấp chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong đó, 39% học viên đạt loại khá, giỏi.

18 học viên được Ban chỉ huy Quân sự các xã lựa chọn tham gia khóa học

Đến dự và trao giấy chứng nhận cho các học viên, Đồng chí thượng tá Hà Minh Đức – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện mong muốn, các học viên sau khi hoàn thành lớp học tiếp tục vận dụng kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn trong môi trường quân đội; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và  từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                   Tiến Cường TTTT&VH

Trả lời