Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quán triệt triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20/1, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt nội dung Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu quán triệt tại hội nghị

Theo đó, năm 2022, Huyện xác định chủ đề công tác năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vữn mạnh. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Phát triển kinh tế tập thể và mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, phát triển mạnh kinh tế nông thôn, mở rộng không gian phát triển đô thị. Tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Mội số chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, tong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ 4% trở lên. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên. Đầu tư xã hội tăng ít nhất 18%. Giá trị sản xuất tăng ít nhất 20% so với đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 2.780 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 2.080 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.050 tỷ đồng. Thu ngân sách tăng 20% so với kế hoạch Tỉnh gia, phấn đấu đạt 225 tỷ đồng. Giảm 55 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.450 USD/người/năm; giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động.v.v.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ huyện về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai  Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 10-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 354 ngày 22/12/2021 về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Bình học tập nghị quyết thông qua đường truyền trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: các cấp uỷ và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên các nội dung quy định, chỉ thị, nghị quyết; quán triệt nghiêm túc việc triển khai viết bài thu hoạch, cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đảm bảo chất lượng, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Các cấp uỷ và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời