Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện gặp mặt cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu

Ngày 24/7, huyện Đầm Hà đã tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu để thông tin về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Tổng Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.868 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch, bằng 115,7% cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.510 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch, bằng 110,1% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 1.134 tỷ đồng bằng 44,6% kế hoạch, bằng 123,3% cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.214 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch, bằng 116,6% cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và 38/38 chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Huyện đã tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung mở rộng Thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; triển khai Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung huyện Đầm Hà đến năm 2030; Đề án thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc Quốc phòng – An ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào Dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngay thành lập Chi bộ Đảng đầu  tiên của huyện được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Dịch covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Lương Thang – Nguyên Bí thư Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Hà Xuân Giai – Nguyên Bí thư Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Điệt – Nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Phú – nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống anh hùng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm triển khai tốt công tác quy hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu – chi ngân sách; tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai hiệu quả đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu; bày tỏ tri ân với những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2023, dự báo tình hình còn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cần có sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất. Trong đó, huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Triển khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp huyện. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo”. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”, đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm, đóng  góp tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)