Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 6 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý Nhà nước, quản lý thuế

Ngày 24/7, Tổ kiểm công tác kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND các địa phương trong việc thực hiện 6 Kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý Nhà nước, quản lý thuế do đồng chí Nguyễn Văn Bột – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà. Dự và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước, trong các năm 2019, 2020, 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 6 kế hoạch về quản lý nhà nước, quản lý thuế trong các lĩnh vực, bao gồm: Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh; hoạt động vận tải; khai thác khoáng sản; xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, các kế hoạch quản lý Nhà nước, quản lý thuế đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện công bằng trong việc đóng góp nghĩa vụ thuế, nâng cao ý thức tuân thủ phát luật, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước của 6 kế hoạch lũy kế 4 tháng năm 2023 là hơn 8.729 tỷ đồng (không tính các khoản thu từ đất), chiếm tỷ trọng 68,4% trên tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 4 tháng năm 2023, bằng 119,7% so với cùng kỳ.

 

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Đầm Hà đã ban hành 26 kế hoạch, quyết định, văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác rà soát các nhà hàng, nhà nghỉ, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử lý kịp thời các sai phạm và đảm bảo đăng ký kinh doanh;rà soát các phương tiện vận tiện vận tải trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý kinh doanh và nộp thuế xăng dầu. Tổng thu ngân sách của 6 kế hoạch trên địa bàn huyện lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là 6.271 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bột – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bột – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên trong Tổ công tác, cập nhật, bổ sung số liệu, nội dung báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp,  cung cấp thông tin, báo cáo; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế trên các lĩnh vực. Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Tổ công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo với Tỉnh xem xét, giải quyết.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)