Lan tỏa thông điệp về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và ôn lại truyền thống 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Năm 2021, là năm diễn ra các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước: “ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…”; Đặc biệt là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hòa chung trong bầu không khí trang nghiêm của cả Dân tộc Việt Nam thì các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2021) sẽ là một trong chuỗi những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong năm 2021.

Đây chính là dịp để cả đất nước, cả dân tộc ta  tri ân, tưởng nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh tính mạng, hoặc một phần thân thế vì nền độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên năm 2021 là năm rất đặc biệt gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là một năm cả nước gồng mình lên chống đại dịch Covid-19. Vì vậy, công tác tri ân đối với người có công càng phải làm nhiều hơn, tốt hơn, để làm ấm lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN của Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc về mục đích và ý nghĩa của ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; Xác định công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với muôn vàn cách tri ân mà các cấp Đảng bộ và chính quyền trên cả nước, trong những ngày này, Đảng bộ, Chính quyền huyện Đầm Hà  đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng  tỏ lòng  để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, nhằm  xây dựng, duy trì và lan tỏa đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” , phát triển phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” một cách rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội để quan tâm, hỗ trợ, động viên và giúp đỡ các gia đình có công, các thương bệnh binh ổn định đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo mục tiêu: (100%  số  gia đình  và người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương..);  Để thực hiện mục tiêu đó, hàng năm Đảng bộ, chính quyền huyện Đầm Hà luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, cấp xã; Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn huyện; Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách cho 100% người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định….