Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 28/6/2024, HĐND huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Ủy viên BTV Huyện ủy, các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận các tờ trình của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn huyện Đầm Hà, giai đoạn 2024-2025; Tờ trình về việc phân bổ sự nghiệp giáo dục năm 2024 và tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết về các nội dung do UBND huyện trình để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2024 đã đề ra, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung đánh giá kết quả 6 tháng năm 2024; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai  đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2024; quyết liệt trong thu ngân sách, đặc biệt là các nguồn thu từ tiền đất, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. UBND huyện chỉ đạo sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý Đề án giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, các công trình đầu tư cho giáo dục… để kịp thời triển khai sớm các công trình dự án; đảm bảo kế hoạch giải ngân các nguồn vốn theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực thi công vụ. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Quốc Nghị