Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại huyện Đầm Hà.

Chiều ngày 12/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trương Công Ngàn – Phó  Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện có liên quan.

Tại buổi làm việc, huyện Đầm Hà đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ở huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện và đạt nhiều kết quả tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết… trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Chương trình GDPT được huyện Đầm Hà triển khai đảm bảo lộ trình. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn duy trì ổn định và phát triển: Hằng năm, tỷ lệ học sinh chuyển lớp và chuyển cấp đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt tỷ lệ 100%, tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ bình quân học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 93%, tỷ lệ học sinh THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 30% đạt tỷ lệ 400 sinh viên/vạn dân.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trong hệ thống giáo dục công lập từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học; đến nay trên 90% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn. Hình thức, phương pháp dạy học được thay đổi rõ nét, từ phương pháp truyền thống sang phương pháp dạy học đa chiều, đa phương tiện, dạy học kết nối, dạy học trải nghiệm, lấy học sinh làm trung tâm… do đó chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học được từng bước nâng cao; 100% trường học và các điểm trường đều được kiên cố hóa; 100% các trường công lập đều đạt trường chuẩn quốc gia; 100% các trường đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục.

Các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong thực hiện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nhất là các cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện đổi mới; công tác quản lý, bảo đảm dân chủ, thống nhất, coi trọng quản lý chất lượng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Công Ngàn – Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả huyện Đầm Hà đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình, các tổ chức và địa phương trong giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho con, em. Cải tạo, mở rộng, nâng cấp trường, lớp hiện có, bảo đảm theo chuẩn quốc gia; xây dựng trường chất lượng cao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tin học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn ghi nhận tổng hợp, báo cáo lên cấp trên để giải quyết, tháo gỡ.

Đoàn kiểm tra của Tỉnh kiểm tra khu vực bếp tại Trường Mầm non Thị trấn

Quang cảnh tại lớp học Mầm non

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Trương Công Ngàn – Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Trường THCS Quảng An và Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)