Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 12/4, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện Đầm Hà Quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/2/2023 về việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện huyện Đầm Hà năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 10/3/2023 về việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện Đầm Hà năm 2023 đạt kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều được kết nối hệ thống mạng diện rộng WAN hoạt động trên mạng số liệu chuyên dùng (SLCD) phục vụ cho hệ thống chính quyền điện tử. Tổng số thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và của các cơ quan ngành dọc được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 294/365 thủ tục, đạt 80,55%; cấp xã là 51/116 thủ tục hành chính, đạt 43,96%. Tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến/ tổng số hồ sơ đã giải quyết là 2.518/3.208 hồ sơ đạt 78,49%. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã số hoá thành phần hồ sơ là 2.417 /3.647 hồ sơ, đạt 66,27%. Tổng số hồ sơ số hoá kết quả giải quyết/tổng hồ sơ đã giải quyết là 2.021/3.208 hồ sơ, đạt 63%. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai áp dụng ký số trong việc phát hành văn bản theo đúng quy định. 70 Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động. Huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai sử dụng biên lai điện tử thông qua phần mềm VNPT-Invoice và thanh toán không dùng tiền mặt qua máy POS, mã QR code đối với những thủ tục hành chính có quy định phí, lệ phí thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công. 100% các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử; các trường học, bệnh viện, Trung tâm HCC, UBND các xã, thị trấn và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Huyện có 10/13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên đưa lên sàn thương mại điện tử. Số người đã cài đặt thành công BHXH số VssID là 12.550/34.303 người đạt tỷ lệ 36,58%. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh cho các xã; chỉ đạo triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực đông dân cư, ngã ba, ngã tư… để giám sát an ninh và an toàn giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn. Về kết quả triển khai Đề án 06 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Đã triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn huyện đã được cấp CCCD gắn chip. Công an huyện đã tiếp nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh diện tử mức độ 2 cho 9.848 công dân trên địa  bàn huyện; Công an các xã, thị trấn vận động, hỗ trợ công dân cài app VneID và đăng ký tài khoản định danh mức độ 1 cho 7.452 trường hợp công dân có smartphone trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được về công tác chuyển đổi số của các xã. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, áp dụng phù hợp với địa phương đơn vị để đạt hiệu quả cao; tiếp tục rà soát chỉ tiêu đã thực hiện và chưa thực hiện được, từ đó giao nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các thành viên. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Tỉnh, huyện để triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền số. Tiếp tục triển khai hoàn thiện dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Duy trì, phát huy hiệu quả  các Tổ công nghệ số cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh áp dụng tại huyện. Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thanh toán điện tử. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin, kỹ năng phân tích xử lý dữ liệu, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử.

Thanh Nga (Trung tâm TT&H)