Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 12/4/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Ninh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh. Dự và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan và đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, huyện Đầm Hà thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết, pháp luật về phát triển thủy sản. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các QH, Đề án, KH và ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thủy sản. Công tác QH, thu hút đầu tư được triển khai đồng bộ, chủ động rà soát khu vực biển có tiềm năng nuôi trồng thủy sản tích hợp vào QH Tỉnh và QH xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi nhanh từ phương thức nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang mô hình nuôi thâm canh các đối tượng chủ lực như tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể, cá biển các loại, đa dạng hóa đối tượng và phương pháp nuôi. Tích cực triển khai thực hiện các chính sách của TW, tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Công tác quản lý dịch bệnh, môi trường được quan tâm chỉ đạo và triển khai hiệu quả không để phát sinh, lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Nhân dân tích cực, chủ động đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao phát triển nuôi trồng thủy sản; dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thu nhập của người sản xuất được nâng cao. Huyện Đầm Hà chủ động, tích cực trong công tác xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép và chuyển đổi phao xốp, đến nay có 2 xã Tân Bình và Đầm Hà: 100% các hộ nuôi đã chuyển đổi xong phao xốp sang phao nhựa HDPE đạt quy chuẩn.

Đoàn giám sát làm việc với Chi ủy chi bộ Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Phòng KTHT

Đoàn giám sát làm việc với xã Đại Bình

Sau khi làm việc với các xã Đại Bình, Tân Lập, Chi ủy chi bộ: Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Phòng KTHT và BTV Huyện ủy Đầm Hà, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ghi nhận những nỗ lực và kết quả của huyện Đầm Hà trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; đề nghị huyện cập nhật, bổ sung số liệu, văn bản chỉ đạo đến thời điểm làm việc với Đoàn để hoàn chỉnh báo cáo của huyện. Đoàn tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất của huyện Đầm Hà để tổng hợp báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra thực tế công tác chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi đạt quy chuẩn tại xã Tân Lập.

Quốc Nghị