Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra, đánh giá công tác loại trừ bệnh Phong trên địa bàn huyện

Ngày 29/9/2021, Đoàn công tác của huyện do Phòng Y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đánh giá về công tác loại trừ bệnh Phong tại các xã, thị trấn.

Theo kế hoạch từ ngày 29/9 đến 1/10/2021, Đoàn kiểm tra của huyện sẽ làm việc với các xã, thị trấn và Khoa truyền nhiễm của trung tâm Y tế huyện để kiểm tra về việc triển khai công tác loại trừ bệnh Phong trên địa bàn. Nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào nội dung minh chứng gồm các văn bản thực hiện, QĐ thành lập hoặc kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về bệnh Phong tại cộng đồng, các trường học; công tác đòa tạo, tập huấn, khám phát hiện bệnh nhân Phong mới. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của huyện cũng tiến hành phát phiếu kiểm tra kiến thức về bệnh Phong tại các trường học và cộng đồng dân cư tại các đơn vị được kiểm tra, để đánh giá nhận thức và hiểu biết của các em học sinh và người dân về bệnh Phong. Sau khi kiểm tra Đoàn công tác của huyện sẽ có đánh giá chấm điểm cụ thể đối với công tác loại trừ bệnh Phong tại các xã, thị trấn.

Kiểm tra kiến thức về bệnh Phong đối với học sinh

Lấy phiếu kiểm tra kiến thức của người dân về bệnh Phong

Qua đợt kiểm tra lần này, nhằm đánh giá việc thực hiện các tiêu chí loại trừ, thanh toán bệnh Phong quy mô cấp huyện tại các xã, thị trấn; đồng thời, để phát hiện các thiếu sót, tồn tại, khó khăn trong quá trình lập hồ sơ loại trừ bệnh Phong tại các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ nhằm hoàn thiện hồ sơ loại trừ bệnh Phong cấp huyện năm 2021.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời