Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà tập huấn công tác PCCC

Ngày 29/9, Thị trấn Đầm Hà đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); ra mắt mô hình “khu dân cư an toàn PCCC” phố Lê Lương và tập huấn công tác PCCC năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 22/7/2021 của BCH Đảng bộ Thị trấn về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Thị trấn Đầm Hà về triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Thị trấn Đầm Hà về việc thành lập BCĐ xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, Quyết định số 303/QĐ-UBND  ngày 26/7/2021 của UBND Thị trấn Đầm Hà về việc thành lập mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” trên địa bàn Thị trấn, Quyết định số 305 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC khu dân cư; phổ biến một số quy định của pháp luật về PCCC, kiến thức cơ bản về PCCC; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu; hướng dẫn một số động tác cơ bản trong chữa cháy; các kinh nghiệm trong PCCC của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; hướng dẫn thực hành các thao tác sử dụng các bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, cách xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về PCCC; chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; nâng cao khả năng xử lý tình huống và kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra; góp phần nâng cao hiệu quả “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại địa phương.

Ký cam kết thực hiện mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy phố Lê Lương

Ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy phố Lê Lương

Tại hội nghị Thị trấn Đầm Hà đã tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, Đội PCCC Phố Lê Lương và ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Thực hành phòng cháy chữa cháy

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)