Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thống nhất các nội dung để đón Đoàn công tác BCĐ trung ương về thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM

Sáng ngày 28/9/2021, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để nghe và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho việc đón Đoàn công tác BCĐ trung ương về thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào đầu tháng 10 tới. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá thực trạng, chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM của huyện; đến nay, huyện đã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí huyện NTM, bên cạnh đó cũng còn một số nội dung cần được bổ sung, thực hiện ngay như vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khuôn viên nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; quản lý sử dụng thiết chế văn hóa; hạ tầng giao thông, hệ thống đường điện, thủy lợi, tuyên truyền trực quan; việc sắp xếp bố trí cơ sở vật chất tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; xử lý rác thải, rà soát, chỉnh trang hệ thống chợ, khuôn viên các Trạm y tế xã…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện ngay các nội dung về công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại các thôn, bản, khu phố; các tuyến đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, trạm y tế, các khu chợ, trường học… MTTQ và các hội, đoàn thể huyện cần triển khai ngay xuống các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở để phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tại các xã đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch. Phòng KT-HT phối hợp ngay với Công ty môi trường Bảo Linh để triển khai ngay việc chỉnh trang các tuyến đường, nạo vét các tuyến kênh mương, trồng thêm cây xanh, hoa và bổ sung các biển báo trên các tuyến đường. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan tại các trục đường, khu dân cư, thay mới các pa nô, biển hiệu đã cũ. Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón đoàn thẩm định NTM của trung ương.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời