Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Chiều ngày 7/4/2021, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn thành bước hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 100% các xã, thị trấn đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các điểm, khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy,Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện, kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà

Qua kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của các xã, xã thị trấn. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban bầu cử các địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, như: tổ chức sơ kết bước 2, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tăng cường công tác tập huấn về bầu cử cho các thành viên tổ bầu cử; tiếp tục rà soát danh sách cử tri đảm bảo đúng và đầy đủ thông tin; đặc biệt là cần tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đến người dân, cử tri. Quan tâm rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà