Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Theo rà soát, toàn huyện Đầm Hà có 29.030 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri đã được huyện tập trung chỉ đạo, tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Để bảo đảm việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, phối hợp với các hộ gia đình nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung, lập danh sách cụ thể cử tri tại cơ sở, cư tri tạm trú tham gia bầu cử tại nơi tạm trú và cử tri về nơi thường trú bỏ phiếu. Danh sách cử tri đều được niêm yết tại các vị trí thuận tiện, dễ nhận biết nhất tại trụ sở trung tâm các xã, thị trấn và những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu như nhà văn hóa thôn, bản để nhân dân theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót. Đến ngày 6/4, 9 xã, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Triển khai niêm yết danh sách cử tri tại Tổ bầu cử số 4 thôn Hà Lai – Lập Tân, xã Tân Lập Triển khai niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND Thị trấn Đầm Hà

Danh sách cử tri được niêm yết tại các điểm bầu cử

Đến thời điểm này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu hoàn thành việc trang trí khánh tiết trước ngày 10/4, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)