Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đầm Hà

Trong 2 ngày 24 và 25/12, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính ( CCHC) tỉnh do đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2020.

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã thực hiện kiểm tra đối với các phòng, ban, Trung tâm Hành chính công huyện, các xã Quảng An, Đại Bình và Thị trấn Đầm Hà về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC và thực hiện QCDC; kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cái cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính và triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoạt động của Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, thi trấn; kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở theo Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 0/3/2015 của UBND tỉnh.

Kiểm tra CCHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

Kiểm tra CCHC và thực hiện QCDC ở cơ sở tại Thị trấn Đầm Hà

Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND tỉnh và  kết quả thực hiện QCDC của các cơ quan, đơn vị địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC và QCDC ở cơ sở. Đồng thời giúp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện CCHC và QCDC tại cơ quan, đơn vị, địa phương để có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC và thực hiện QCCD ở cơ sở.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)