Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bài phát biểu Bế mạc Kỳ họp của đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 2 ngày 24 – 25/12/2020 HĐND huyện khóa IV đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 17. Trung tâm TT&VH đăng tải toàn văn bài phát biểu Bế mạc Kỳ họp của đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
 PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
tại Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV
—–

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện!

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện; Các đại biểu tham dự kỳ họp!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tại Tổ cũng như tại Hội trường, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân toàn huyện, Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 10 nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND huyện đã tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong huyện, tâm huyết, tập trung trí tuệ dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, các Nghị quyết về đầu tư công; về ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện, cũng như cơ chế, biện pháp điều hành năm 2021; trăn trở đề xuất những giải pháp sát thực trong từng nội dung mà HĐND xem xét, quyết định. Trong đó có nhiều quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết đối với sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của huyện không chỉ trong năm 2021 mà còn cho cả giai đoạn 2021 – 2025.

HĐND huyện thống nhất cao với đánh giá, nhận định: Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, huyện Đầm Hà đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững địa bàn an toàn, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội chăm lo bảo đảm cuộc sống nhân dân.

Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật và đậm nét đạt được trong năm 2020, cũng như của nhiệm kỳ 2015 – 2020 của huyện đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong đời sống xã hội, thực sự rất đáng trân trọng, phấn khởi, tự hào, đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, sức mạnh cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà vững bước trong chặng đường tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND các cấp, sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện tới cơ sở; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

Thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả và thành công đó; so với mong muốn, phải thẳng thắn nhìn nhận chúng ta vẫn còn những hạn chế, tồn tại như báo cáo của UBND huyện, các cơ quan chức năng tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện.

Năm 2021, huyện Đầm Hà vừa tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa thể sớm kết thúc, còn tác động tiêu cực, kéo dài. Vì vậy, để đạt được “mục tiêu kép” hoàn thành  chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong năm 2021 mà Nghị quyết HĐND huyện vừa thông qua. Thay mặt chủ tọa kỳ họp tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm:

Một là, Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân; siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu; ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam về địa bàn huyện.

Hai là, các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tận dụng tốt các cơ hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp và người đứng đầu phòng, ban trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Bốn là, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Năm là, từ kinh nghiệm năm 2020, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện yêu cầu các ngành, các cấp phải luôn bám sát thực tiễn; nắm chắc đường lối chung và thực tế chủ động, kịp thời có những quyết sách lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Càng trong khó khăn, thử thách, càng đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chú trọng vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ; vừa phải tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong khâu tổ chức thực hiện, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Kính thưa các đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân!

HĐND huyện trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp trực tiếp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện, của cử tri, nhân dân với kỳ họp. Với niềm tin son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, HĐND huyện Đầm Hà kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc, doanh nghiệp hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của năm 2021, mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và thành công hơn xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp năm mới dương lịch 2021 sắp đến và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu, thay mặt HĐND huyện xin gửi lời thăm hỏi, tri ân, lời cám ơn chân thành đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng và toàn thể cử tri, nhân dân trên địa bàn huyện. Chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong công tác và cuộc sống.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa IV.

Xin trân trọng cảm ơn !