Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12/2020

Ngày 25/12, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, kinh tế – xã hội của huyện đã phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 17/17 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, tăng 17,4% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH tăng 4,1% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, bằng 100,1% KH, tăng 15,5% so với CK. Thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 113.500 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 4 xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao đạt kết quả tích cực. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. An sinh xã hội được đảm đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Công tác  xây dựng chính quyền, CCHC, dân vận; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Năm 2020, huyện đã thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã thực hiện chi hỗ trợ cho 1.996 người, kinh phí hỗ trợ là 3.302.500.000 đồng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe và tham gia ý kiến về Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện năm 2020, dự kiến chương trình phối hợp năm 2021.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành khối lượng thanh quyết toán chi đầu tư và chi thường xuyên; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; chủ động xây dựng kế hạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; triển khai phân khai ngân sách cho các đơn vị. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng Nông nghiệp &PTNT rà soát nhu cầu về xây dựng nông thôn mới ở các xã, trong đó ưu tiên vốn đối ứng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã Quảng Lâm; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; tăng cường phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, các khu dân cư, các điểm du lịch; triển khai thực hiện treo Cờ Tổ quốc, tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết, chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng – Mừng xuân”; tham mưu tổ chức hội chợ Hoa xuân, Hội chợ nông sản và phương án tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)