Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc sát hạch chất lượng cán bộ xã năm 2018

Ngày 24/11/2018, Huyện Đầm Hà đã tổ chức khai mạc kỳ sát hạch chất lượng cán bộ xã năm 2018. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Tham dự kỳ sát hạch có 66 cán bộ đang công tác tại 10 xã, thị trấn và cán bộ giữ các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên. Cán bộ tham gia sát hạch phải hoàn thành 2 bài kiểm tra gồm: kiểm tra trắc nghiệm kiến thức, sự hiểu biết về công tác Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính nhà nước, hệ thống chính trị, văn hóa công sở, CCHC, kiến thức tin học và kiểm tra kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ thông qua hình thức phỏng vấn.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ sát hạch

Phát biểu khai mạc kỳ sát hạch, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh kỳ sát hạch cán bộ xã năm 2018 nhằm đánh giá chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã. Kết quả đánh giá là sẽ căn cứ để huyện bố trí, sử dụng, quy hoạch và có kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ tham gia kỳ sát hạch luôn bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất. Thông qua kỳ sát hạch phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong việc tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kỳ sát hạch diễn ra trong 2 ngày 24-25/11/2018.

                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)