Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2018 – 2019

Ngày 26/11/2018, Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2018 – 2019.  Tham dự hội thi có 88 giáo viên đến từ các trường THCS trên địa bàn huyện. Các giáo viên tham gia hội thi sẽ trải qua 2 phần thi là thi Lý thuyết và thi giảng dạy.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ quản lí, giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hiện hành. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo.

88 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2018 – 2019

Giáo viên dự thi phần thi lý thuyết

Qua hội thi, nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện Đầm Hà; Hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục; là cơ sở để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm học.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà