Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra Cụm miền Đông 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 28/11, tại huyện Đầm Hà, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra Cụm khu vực miền Đông 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Ngọc Viên, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra các huyện đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng và thực tốt nhiệm vụ của cấp ủy giao, triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đã đề ra trong năm 2018, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, 7/7 UBKT đã hợp nhất Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra, bước đầu hoạt động đã mang lại hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Trong năm, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra các huyện Cụm khu vực miền Đông  đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ 26 cuộc. Các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 42 cuộc theo điều 32, Điều lệ Đảng. Tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận các đảng viên có khuyết điểm, sai phạm, phải xử lý kỷ luật 11 đồng chí. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 41/38 chi, đảng bộ trực thuộc, kiểm tra thi hành kỷ luật trong đảng đối với 36/34 chi, đảng bộ trực thuộc, hoàn thành 13/12 cuộc giám sát chuyên đề . Cùng với đó Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra các địa phương thường xuyên quan tâm giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đại diện Cơ quan kiểm tra – thanh tra huyện Đầm Hà tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị giao ban các địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra tại cơ sở. Các địa phương cũng kiến nghị cần sớm tháo gỡ một số khó khăn, nhất là về tổ chức, biên chế và chế độ công tác cho đội ngũ cán bộ từ khi triển khai mô hình Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện.  Đồng thời nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Hoàng Ngọc Viên,Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Viên, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đề nghị Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện Cụm miền Đông cần tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, nắm tình hình phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp công dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ phức tạp, tồn đọng… và quan tâm hướng dẫn cơ sử duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo viên. Đồng chí cũng giải đáp một kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

CTV. Trần Hoàn