Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII)

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII). Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) được truyền trực tuyến tới 74 điểm cầu tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng giới thiệu quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác một cách chi tiết. Qua đó, giúp các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến huyện Đầm Hà

Cán bộ chủ chốt và đảng viên, nhân dân xã Tân Lập nghe quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà