Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I, năm 2022

Sáng ngày 26/5, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức  “Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2022.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2022 có 52 đồng chí tham gia thuộc 17 chi, đảng bộ trong tổng số 35 chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Lớp học được diễn ra từ ngày 26/5- 6/6. Tham gia lớp học lần này, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo TW biên soạn, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học và nghiên cứu các chuyên đề bổ sung, đó là: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; các vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội trong nước, tỉnh và một số vấn đề về tình hình quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng của Đảng; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó giúp các đồng chí Đảng viên mới tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu của người ĐCSVN.

Sau khóa học, các học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng quá trình học tập và tiếp thu các kiến thức cơ bản. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học theo quy định.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)