Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ cho HĐND cấp xã

Chiều ngày 26/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và ban hành Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND cấp xã cho HĐND các xã, thị trấn. Đồng Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe hướng dẫn: về việc xây dựng các tờ trình để trình HĐND cấp xã; trình tự, thủ tục lập KH đầu tư công trung hạn giai đoạn và hàng năm; quy trình quyết toán các công trình của cấp xã. Quy trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo NQ đối với các Ban của HĐND cấp xã; việc phân công các Ban HĐND xã để thẩm tra các báo cáo, tờ trình đảm bảo phù hợp, đúng nhiệm vụ; Xây dựng và ban hành các NQ của HĐND cấp xã đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định.

Đồng Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện, trực tiếp hướng dẫn nội dung xây dựng và ban hành NQ của HĐND cấp xã

Thông qua hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ, nhằm giúp cho HĐND các xã, thị trấn nắm chắc cách thức xây dựng các tờ trình; trình tự, thủ tục về việc xây dựng các KH đầu tư công hàng năm và trung hạn giai đoạn đảm bảo theo đúng quy định; nắm rõ quy trình, các bước tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo NQ trình tại kỳ họp HĐND cấp xã; những quy định về xây dựng và ban hành NQ của HĐND cấp xã. Qua đó, nâng cao chất lượng trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình; chất lượng xây dựng các NQ và chất lượng các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn, giúp HĐND cấp xã quyết định các vấn đề, ban hành các NQ phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo tính khả thi, mang lại hiệu quả cao.

Các Ban HĐND huyện hướng dẫn Quy trình thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo NQ của HĐND cấp xã

Quốc Nghị – Trung tâm TTVVH