Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt IV năm 2021

Ngày 6/12/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt IV năm 2021.

Tham gia lớp học có 66 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 9 Đảng bộ và 2 Chi bộ trong huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 6/12 đến hết ngày 11/12/2021, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và huyện; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ được trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt IV

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời