Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện họp phiên cuối năm

Ngày 3/12, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức phiên họp cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Đặng Công Chúng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; thường xuyên nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến mới, phức tạp của tỉnh hình thế giới, khu vực và trong nước; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phát huy hiệu quả của “lực lượng 47”; đẩy mạnh phong trào thi quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, 4 đợt thi đua đột kích, cao điểm và các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Đảng ủy thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và các quy định về về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năm 2021, Ban CHQS huyện được đề nghị Quân khu tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Đại tá Đặng Công Chúng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự huyện trong năm 2021 và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2022.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy quân sự huyện đã đạt được trong  năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị: Đảng ủy Quân sự huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác tham mưu giáo dục quốc phòng cho các đối tượng; gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với phát triển kinh tế – xã hội; tham mưu tuyển chọn công dân nhập ngũ, diễn tập phòng thủ, xây dựng căn cứ chiến đấu, triển khai diễn tập năm 2023.v.v; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh biển, xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt việc xây dựng lực lượng, tập trung đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban CHQS cấp xã, cấp huyện, đội ngũ dân quân tự vệ; bổ sung, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tốt vai trò của “lực lượng 47”; tích cực đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật; tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời