Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I

Ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ và Văn phòng Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2020 (lớp B)cho 55 đảng viên mới. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong thời gian 10 ngày (từ mùng 3 đến 12/8/2020), các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá, đánh giá kết quả nhận thức làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Các đảng viên tham gia lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cốt lỗi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên từ đó thực hiên tốt vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc đối với đảng viên mới, các học viên cần xác định đây một trong những nhiệm vụ chính trị để từ đó ý thức học tập, thực hành, tham gia lớp học đầy đủ, chủ động nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc tiếp thu các kiến thức do giảng viên truyền đạt. Trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tham gia học tập, các học viên cần nghiêm chấp hành nội quy, quy định của lớp học; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)