Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn

Chiều ngày 3/8/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện cùng với cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tại khu vục thoát nước thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân ra khu vực phố Lỷ A Cỏong, thị trấn Đầm Hà; khu sản xuất rau công nghệ cao và ngầm tràn tại các xã. Tình hình mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 không làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân tại các khu vực trên. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh cần điều chỉnh lại hệ thống ống nước tại khu vực cuối nguồn của hệ thống thoát úng của thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, vì hệ thống ống nước này đang gây cản trở dòng chảy, làm ùn tắc rác tại khu vực này; Ban QLDA công trình huyện chỉ đạo đơn vị thi công công trình thoát úng thôn Tân Thanh cần tiếp tục hoàn thiện việc nạo vét, chặt cây cối xung quanh để không làm cản trở dòng chảy, đối với những đoạn chưa đảm bảo theo thiết kế cần chỉnh sửa hoàn thiện ngay. Đối với hệ thống ngầm trần tại các xã qua kiểm tra đồng chí yêu cầu các xã cần chủ động theo dõi mực nước, bố trí lực lượng trực gác, khi mực nước lên cao cần cấm người dân qua lại để đảo bảo an toàn.

Kiểm tra khu vực ngầm tràn thôn Tây, xã Dực Yên

Trong những ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn huyện còn có mưa lớn kéo dài, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn cần tập trung theo dõi tình hình, thường xuyên thông báo về diễn biến của thời tiết đến người dân, chủ động các phương án phòng chống mưa lũ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà