Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày  31/12/2021, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh Ủy.

Năm 2021, BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy Đầm Hà đã nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, phòng chống dịch bệnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm, Huyện ủy đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên; kết nạp 92 đảng viên mới. Chỉ đạo đạo đảng bộ các xã, thị trấn thành lập 6 chi bộ trạm y tế trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác đảng và xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã tổ chức 130 cuộc kiểm tra giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong năm, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chỉ đạo UBND huyện bám sát nhiệm vụ, giải pháp điều hành của tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong năm 2021: nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật như: tốc độ phát triển kinh tế năm 2021 đạt trên 19,2%, thu ngân sách của huyện đạt 215,5 tỷ đồng gấp 2 lần năm 2020; huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai ðoạn 2016-2020; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả trong đó, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương được đảm bảo…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy các cấp tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình và kết luận của cấp trên; các chi đảng bộ, các đơn vị tiếp tục rà soát tổng thể các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên để cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị. Làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền theo hướng sử dụng tối đa các kênh thông tin, tuyên truyền; quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền phản bác, đấu tranh trên không gian mạng; nâng cao hoạt động của các BCĐ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đối với ban hành và triển khai các nghị quyết của cấp ủy các cấp phải cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp theo đề án vị trí việc làm, theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy, công tác tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, giám sát thường xuyên; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành XSNV năm 2021

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tiêu biểu

Nhân dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và trong giai đoạn 2017-2021.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH