Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 31/12/2021, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, phát triển KT-XH và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,2%. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực đạt 5.955 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội đều có những chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh luôn được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng chú trong trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức; kiểm tra, giám sát; dân vận. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tập chung triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế – xã hội và giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác đảng viên luôn được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cương góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội ngày một hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm  năm 2021, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Quán triệt nghị quyết của Huyện ủy, nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND huyện; Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng đảng viên, gắn liền với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện khen thưởng các chi bộ và đảng viên xuất sắc năm 2021

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã khen thưởng cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời