Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo 35 huyện Đầm Hà đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng, đấu tranh phàn bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, Huyện và tình hình thực tiễn ở địa phương, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021, đạt kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng, báo chí và dư luận xã hội được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo 35 huyện, xã thường xuyên kết nối với các tài khoản, trang fanpage và Tổ tác chiến Ban Chỉ đạo 35 tỉnh để tiếp cận, cập nhật thông tin; chỉ đạo thành viên, nhóm cộng tác viên tham gia đấu tranh phản bác các bài viết, thông tin sai sự thật và lan tỏa các bài viết tích cực; thường xuyên cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên về thủ đoạn, cách thức chống phá của các thế lực phản động; chủ động nắm tình hình, thường xuyên duy trì chế độ thông tin, báo cáo các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm từ cơ sở để kịp thời xử lý, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Các kênh thông tin, các hình thức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng được triển khai đa dạng, hiệu quả, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo và các lực lượng giúp việc của Ban Chỉ đạo được quan tâm đẩy mạnh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo được nâng lên. Đến nay, Ban Chỉ đạo 35 huyện, xã đã thành lập đội ngũ cộng tác viên với trên 600 thành viên. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, 9/9 Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn, 4/6 đoàn thể, 100% thành viên, Tổ thư ký, nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp đều xây dựng, duy trì hiệu quả các tài khoản, trang nhóm trên internet, mạng xã hội zalo, facebook.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Năm 2021, các thành viên, Tổ thư ký, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 huyện đã có 8 bài viết, trên 200 lượt tin, bài tuyên truyền đấu tranh phản bác, trên 3.400 lượt báo xấu, bình luận, phản bác các thông tin xấu, trang phản động về dịch covid-19, công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thủ đoạn lừa đảo tài chính; đăng tải, chia sẻ gần 3.000 bài viết tích cực, thu hút trên 14.000 lượt tiếp cận, trên 10.000 lượt chia sẻ, gần 18.000 lượt bình luận; tích cực tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế – xã hội. Các hoạt động tôn giáo ổn định. Việc thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc đạt kết quả tích cực. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện tiếp tục tà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nhóm cộng tác viên của các tổ chức chính trị – xã hội, các ngành liên quan. Ban Chỉ đạo 35 các cấp bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy theo phương châm rõ người, rõ việc, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị về công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình; kịp thời nắm bắt thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông; nâng cao hiểu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, trang website, trang mạng xã hội zalo, facebook; tăng cường quản lý, giám sát tham gia mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, tập hợp, phát triển lực lượng; phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Thanh Nga  (Trung tâm TT&VH)