Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách năm 2022

Ngày 30/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Đầm Hà đã tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; triển khai tích cực phương châm “3 trước “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,2%. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực đạt 5.955 tỷ đồng. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 9,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD tăng 43,0% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,5% so với CK. Cơ cấu giá trị sản xuất của 3 khu vực kinh tế: Nông lâm thủy sản 42%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng 28%, Thương mại – Dịch vụ 30%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 210.000 triệu đồng, bằng 165% dự toán tỉnh giao, bằng 116,6% dự toán huyện, tăng 79,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 60,3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 4/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 03/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 ngày tái lập huyện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, GPMB, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở kế quả đạt được, năm 2022, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 2.780 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng đạt 2.080 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2.050 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 228,2 tỷ đồng; phần huyện thu 225 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người/năm 3.450 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm 0,5%. Giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 9,6%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%. Xã Đại Bình đạt nông thôn mới nâng cao; xã Tân Bình, Dực Yên xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. (13) Thu hút 35.000 lượt người đến thăm quan du lịch tại địa bàn. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng hoặc có hệ thồng nước sạch đạt 100%. (16) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 93%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đạt trên 85%. Duy trì tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 100%.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sớm ngay từ những tháng đầu năm 2022; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn, điều chỉnh quy hoạch nông thôn; cập nhật quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2022 và công tác giải phóng mặt bằng; rà soát hồ sơ, xây dựng báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ đoàn giám sát của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Triển khai kế hoạch đấu giá đất ngay từ những ngày đầu tháng 1; kiểm đếm công tác giải phóng mặt bằng; triển khai hỗ trợ dự án đảo Đá Dựng, khu dân cư Đồn Đen,  một số dự án khu đô thị đã phê duyệt quy hoạch chi tiết; rà soát các khoản thuế, phí; xây dựng kế hoạch chi và dự phòng tiết kiệm; khẩn trương quyết toán các khoản chi năm 2021; điều hành ngân sách hiểu quả, minh bạch, tiết kiệm.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)