Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031)

Ngày 11/3, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban chấp hành và hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031). Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031). Đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu của từng chức danh; bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh, tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng, tạo nguồn cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất cao, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031).

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)