Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung

Chiều ngày 11/3/2024, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung làm việc với BTV Tỉnh ủy và việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập 2 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và chăn nuôi. Theo đó, báo cáo phục vụ cho buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy đã được Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện hoàn thiện theo hướng dẫn của tỉnh. Hồ sơ đề nghị thành lập 2 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và chăn nuôi đã được Phòng NN&PTNT hoàn thiện các nội dung như thuyết minh dự án, sơ đồ, các phụ biểu, tờ trình… để nộp cho tỉnh theo quy định.

Cơ quan tham mưu báo cáo các nội dung tại cuộc họp

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị tham mưu xây dựng báo cáo và hồ sơ tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện để hoàn thiện các nội dung. Đồng chí đề nghị đối với báo cáo chuẩn bị cho làm việc với BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp; với các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo cần tập trung phân tích, làm rõ; bổ sung một số kế hoạch, văn bản đảm bảo phù hợp. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập 2 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và chăn nuôi, đơn vị tham mưu tiếp tục cho rà soát lại các căn cứ, bổ sung thêm thời gian thực hiện dự án sau năm 2030; xây dựng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 2 đề án; bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đất rừng, nguồn lực đầu tư trong báo cáo thuyết minh dự án.

Quốc Nghị