Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin

Ngày 22/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin cho lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các xã thị trấn; cán bộ làm công tác liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay; tình hình kết quả triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về an ninh mạng; nhận diện những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh; Nhận thức công tác xây dựng hồ sơ, đề xuất cấp độ hệ thống thông tin, hoạt  động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong thời kỳ cách mạng 4.0 và quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trình bày một số chuyên đề tại lớp tập huấn

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: xác định công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh về triển khai thi hành thi Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng. Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước huyện thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay huyện Đầm Hà đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với các mục tiêu cụ thể về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đã và đang đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn sau hội nghị tập huấn, các học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn công tác, thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)