Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên quý IV

Ngày 22/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị báo cáo viên quý IV; quán triệt, triển khai các chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 336-KH/HU ngày 6/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 1216-QĐ/TU ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị; thông tin về một số nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông tin về một số nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Lê Bình Phượng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn

Về định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND huyện khóa V; mục đích, yêu cầu, kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định; kết quả thực hiện Nghị quyết của tỉnh, của huyện về nhiệm vụ công tác năm; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; các Chi, Đảng bộ tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; đặc biệt là Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Một số suy nghĩ về giá trị phổ quát và đặc thù của hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh”; Hội thảo khoa học “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” v.v.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)