Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đầm Hà là huyện miền núi, ven biển nằm ở vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, huyện có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 30,83% dân số toàn huyện. Bà con cư trú ở hầu hết các xã, thị trấn, nhưng tập trung đông nhất ở các xã vùng cao là Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi. Trong 5 năm qua, huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tập trung cho việc phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135; Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn. Các chương trình, dự án đã được thực hiện công khai, dân chủ, đầu tư đúng mục đích, đối tượng, góp phần làm thay đổi đời sống, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Cơ sở hạ tầng các xã, thôn được đầu tư, cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Thực hiện chương trình 135, từ năm 2014 đến nay huyện đã tập trung đầu tư, hỗ trợ các dự án với tổng kinh phí 169.924 triệu đồng, trong đó đầu tư 85 công trình giao thông, đập, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt tập trung, trường học, công trình điện và thực hiện 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã khu vực III và 12 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Huyện đã ưu tiên giành nguồn lực thực hiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, làm đường giao thông, dự án phát triển du lịch sinh thái tại các thôn bản vùng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Cây quế giúp bà con các xã vùng cao nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống

Trong phát triển kinh tế, huyện đã thực thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về vốn vay, trong đó đã có 28 hộ được vay vốn với số tiền gần 1,5 tỷ đồng theo quyết định 2085 QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ. Trên 300 hộ được vay vốn xây dựng nhà ở với số tiền trên 6 tỷ đồng và hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế. Các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các xã thị trấn đã tích cực vào cuộc, tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Đến nay trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao như mô hình trồng rừng, trồng các cây đặc sản như quế, hồi ở xã Quảng An, Quảng Lâm, mô hình chăn nuôi gia cầm ở xã Dực Yên, nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển. Các sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc đã được bà con phát triển đưa ra thị trường như lá tắm người Dao, rượu khoai men lá, nón Đại Hiệp, củ cải. Bà con đã thay đổi tập quán canh tác, đưa các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhờ đó kinh tế vùng dân tộc miền núi đã có sự chuyển biến rất tích cực, thu nhập của người dân đã có sự tăng lên, nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Bà con nhân dân các xã vùng cao tổ chức các trò chơi truyền thống

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sống đoàn kết, gắn bó, tưởng trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn bản. Việc ma chay, cưới xin không còn tổ chức dài ngày, bà con ăn ở hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của dân tộc. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy như nghệ thuật diễn xướng Then của dân tộc Tày, hội Soóng cọ của người Sán Chỉ, Ngày hội Kiêng gió, lễ cầu mùa của người Dao, lễ Đại Phan của dân tộc Sán Dìu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, toàn huyện có 66/76 thôn, bản, khu phố văn hóa, 86,8% hộ gia đình văn hóa.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương trâm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông, đến nay huyện có 6/9 xã về đích nông thôn mới, 100% các xã có đường bê tông đến tận thôn, bản. Hệ thống trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa  được đầu tư xây dựng khang trang đảm bảo đời sống và sinh hoạt cho nhân dân.

Phong trào văn hóa văn nghệ của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được giữ gìn và phát huy

Công tác y tế, giáo dục cũng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, đội ngũ y bác sỹ được tăng cường, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân  nhất là  vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, bà con được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được trú trọng và đầu tư. Hệ thống trường, lớp học từng bước được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 14,49% năm 2016 đến cuối năm 2018 giảm còn 1,68%.

Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được đầu tư xây dựng khang trang

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện luôn quan tâm phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng, 139 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 2.000 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 12,81%, toàn huyện không có thôn bản nào không có đảng viên. Huyện đã thực hiện tốt chính sách thu hút, ưu tiên tạo điều kiện khi tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, quan tâm đào tạo bồi dưỡng về lý luận, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Trong công tác quốc phòng an ninh, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sản phẩm nón Đại Hiệp của Hợp tác xã Chu ka được nhiều khách du lịch yêu thích lựa chọn

Trong giai đoạn 2019 – 2024 huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập giữa vùng DTTS và mức trung bình toàn tỉnh. Phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2019. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, bảo vệ môi trường, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt việc phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh.

                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)