Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 20/6/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị  thông báo nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hội nghị trực tuyến đến 217 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đầm Hà có đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CTTW, ngày 3052019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2015 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng chí yêu cầu từng đảng bộ trong toàn tỉnh chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín. Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức lãng phí.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh là phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển gắn liền với việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại khác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát chủ trương và định hướng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đảm bảo môi trường, quốc phòng, an ninh biển, đảo. Từng bước xây dựng thương hiệu “Cảng biển Quảng Ninh xanh, sạch, hiện đại, thông minh”. Đồng thời, khuyến khích huy động, thu hút mọi nguồn lực, chủ yếu là nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, bến bãi, hạ tầng kết nối cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại…Mục tiêu của Nghị quyết 15 là phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách. Hình thành các trung tâm dịch vụ Logistics chất lượng cao. Đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển….

Ngay sau Hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, trong thời gian tới tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh ở địa phương, đơn; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

                                                   Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)