Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thống nhất nộng dung chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V

Ngày 10/6, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2021. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ nghe và cho ý kiến về báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020; Tờ trình về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020; Tờ trình về việc thông qua danh mục đầu tư công năm 2022; Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; giải trình, chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời tham gia ý kiến về một số vấn đề liên quan đến rà soát, chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình theo đúng thời gian, quy định; chế độ của Hội thẩm nhân dân và Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện, chuẩn bị kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến kỳ họp theo quy định; đặc biệt là đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến các chủ trương lớn báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước khi trình kỳ họp theo quy định; các Ban HĐND huyện chủ động tiếp cận sớm dự thảo các hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp gắn với khảo sát thực tế để tham gia trong quá trình xây dựng Nghị quyết nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện; tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đối với chế độ của Hội thẩm nhân dân và Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp, đề nghị Hội thẩm nhân dân, Cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra huyện phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện nghiên cứu, tham mưu.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)