Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Sáng ngày 10/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào nội dung chương trình, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trong 1/2 ngày (25/6/2021), tại Hội trường lớn khu hành chính huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa V 

Tại Kỳ họp này, các đại biểu sẽ được nghe kết quả bầu cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện khóa V cho người trúng cử. Cùng với đó, Kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên UBND huyện; Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện; và một số nội dung, công việc khác.

Đại biểu tham gia ý kiến

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Thường trực HĐND huyện rà soát kỹ các nội dung của kỳ họp, tập trung tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử, đảm bảo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trang trọng và chất lượng.

Hội nghị đã nghe cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và hệ thống chính trị cơ sở từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến tháng 5/2021. Theo báo báo, ngay sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh, kịp thời quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW; Quy định 04 QĐ/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện. Công tác củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt với những kết quả tích cực. Năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức được thực hiện kịp thời, đầy đủ góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tại các cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả bước đầu các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận đánh giá cao vai trò, sự vào cuộc tích cực của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã đồng thuận, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của huyện. Đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm khảo sát tạo nguồn phát triển Đảng tại các địa bàn dân cư, các doanh nghiệp, trường học. Đổi  mới hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung kiện toàn, xây dựng quy chế làm việc của các Ban Chỉ đạo theo nhiệm kỳ. Rà soát xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc xây dựng các chương trình hành động, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ; cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện và thảo luận về công tác cán bộ.

                                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)