Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thành viên UBND huyện

Sáng 16/9, UBND huyện đã tổ chức họp thành viên để bàn, cho ý kiến vào đề nghị Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 phục vụ trình kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện: Điều chỉnh giảm số tiền 44.500 triệu đồng, trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 36.000 triệu đồng (giao bằng dự toán tỉnh giao 142.000 triệu đồng); Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 8.500 triệu đồng. Điều chỉnh tăng 0,728 triệu đồng bổ sung nguồn dự phòng cải cách tiền lương để đảm bảo theo điều hành của HĐND tỉnh; Chi ngân sách huyện điều chỉnh giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản 44.500,728 triệu đồng, do giảm dự toán thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước.

Đại biểu cho ý kiến tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần phải xác định cụ thể tổng mức đầu tư các dự án với nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, phát huy sử dụng hiệu quả lâu dài; tăng cường giám sát công tác quản lý chất lượng công trình tại hiện trường; xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn để đảm bảo hiệu quả đầu tư, không dàn trải, phát sinh nợ đọng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự án theo quy định. Đảm bảo các điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

                                                                         Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)