Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại huyện Đầm Hà

Ngày 17/9/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138/QN) đã kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại huyện Đầm Hà.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế địa bàn; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển khai thực hiện 02 mô hình an toàn về ANTT tại xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà. Tập trung chỉ đạo hoạt động của các “Cụm dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải giữ gìn ANTT”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh cạnh đó, BCĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BCA- V28 ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị số 07, 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Thông tư số 124/TT-BCA về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc kiểm tra

Thượng tá Nguyễn Quang Phương – Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận kết quả huyện đã làm trong thời gian qua

Tại cuộc kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Quang Phương – Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những kết quả huyện Đầm Hà làm được trong 9 tháng đầu năm về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các thế lực thù địch. Các thành viên BCĐ các cấp gắn kết nhiệm vụ đảm bảo ANTT với các chương trình, mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị pháp luật cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)