Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hợp nhất hai huyện Đầm Hà và Hà Cối thành huyện Quảng Hà

Xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 6/9/1969, Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ra quyết định hợp nhất hai huyện Đầm Hà và Hà Cối. Đồng chí Ứng Vày Cháu được cử làm Bí thư Huyên ủy.

Kể từ khi thành lập đến năm 2000, Đảng bộ huyện Quảng Hà đã trải qua 12 kỳ Đại hội:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ nhất (diễn ra từ ngày 24 đến 28/20/1971), đồng chí Ứng Vày Cháu được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ II (từ ngày 8 đến ngày 11/3/1973),  Đại hội bầu BCH gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Vấn được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ III (vòng 1 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/12/1973, vòng 2 từ ngày 19 đến ngày 23/2/1974), Đại hội đã bầu BCH gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vấn được bầu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ IV (từ ngày 12 đến 14/6/1975), Đồng chí Nguyễn Vấn được bầu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ V (từ ngày 15 đến 18/1/1977). Đồng chí Từ Khải Hồng được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ VI (tháng 10 năm 1979), Đại hội đã bầu BCH gồm 25 đồng chí. Đồng chí Vũ Đà được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ VII (ngày 1/6/1982), đồng chí Hoàng Kiềm được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ VIII (từ 18 đến 22/9/1986), Đại hội đã bầu BCH gồm 49 đồng chí. Đồng chí Dương Khế Chư được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Đại hội lần thứ IX (từ ngày 23 đến 25/1/1989), Đại hội đã bầu BCH gồm 45 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thanh được bầu làm Bí thư BCH Đảng bộ huyện.

Đại hội lần thứ X (vòng 1 diễn ra từ ngày 20 đến 21/3, vòng 2 từ ngày 24 đến 26/9/1991), đạihội đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Bính làm Bí thư Huyện ủy. Đầu tháng  3 năm 1994, đồng chí Trần Viết Cưu được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy thay đồng chí Nguyễn Hữu Bính được tỉnh phân công nhận nhiệm vụ Bí thư huyện Hải Ninh. Năm 1995, đồng chí Trần Viết Cưu được cử đi học, đồng chí Lương Thang được bổ nhiệm quyền Bí thư BCH Đảng bộ huyện.

Đại hội lần thứ XI (Từ ngày 7 đến ngày 8/2/1996), Đại hội đã bầu BCH gồm 35 đồng chí. Đồng chí Trần Viết Cưu được bầu làm bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lương Thang, Nguyễn Đắc Quyền được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội lần thứ XII (từ ngày 21 đến 23/11/2000), đồng chí Trần Viết Cưu được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Trải qua 12 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Quảng Hà đã từng bước trưởng thành về mọi mặt; đời sống nhân dân được nâng lên, Quốc phòng an ninh được tăng cường; diện mạo của huyện ngày càng khởi sắc. Đặc biệt những kết quả đã đạt được qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đã khẳng định vai trò lãnh đạo và những bước đi đúng đắn, phù hợp của Đảng bộ huyện; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

(Theo “Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà 1945 – 2005)