Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Ngày 29/4, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức  hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025; tờ trình giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia ủy viên UBKT Huyện ủy và giới thiêu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự

Để đảm bảo quy trình 5 bước trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1); Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 1); Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) và hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (lần 2), tập trung thảo luận, phân tích và lấy ý kiến bằng phiếu kín lựa chọn, giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XXIV trình Đại hội khóa XXV, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

CTV.Minh Hải