Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Sáng ngày 17/1/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện đã họp để nghe và cho ý kiến vào một số phương án bồi thường, và hỗ trợ, tái định cư đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện và lãnh đạo, cán bộ địa chính các xã có liên quan. Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện đã nghe và cho ý kiến vào các phương án tái định cư đối với các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà. Phương án hỗ trợ GPMB tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đi qua các xã Quảng Tân, Dực Yên va Quảng An, sau khi có điều chỉnh các phân đoạn. Phương án bồi thường GPMB đối với công trình Đường giao thông trung tâm xã Quảng An (đoạn từ Km3+12.14 đến Km 6+600).

Qua nghe ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng và lãnh đạo, cán bộ địa chính các xã có liên quan, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng cơ bản đồng tình với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trình tại cuộc họp. Đồng chí đề nghị đối với hồ sơ của các công trình cần đảm bảo các quy trình thủ tục theo đúng quy định. Các phương án bồi thường GPMB phải đảm bảo chặt chẽ, đúng chính sách theo quy định. Hội đồng thẩm định huyện cơ bản nhất trí thông qua các phương án tái định cư, bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện cho bổ sung, hoàn chỉnh các phương án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời