Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Chiều ngày 30/11/2021, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công do vướng mắc giải phóng mặt bằng; tham gia ý kiến đối với dự thảo lần 1 báo cáo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, triển khai thực hiện KH phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 theo văn bản của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả rà soát các khu vực nghiên cứu thăm dò, khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh theo văn bản của Sở TN&MT. Các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đối với từng nội dung cụ thể.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện, kết luận các nội dung cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với một số dự án đầu tư công do vướng mắc GPMB các đơn vị chuyên môn tiếp tục xây dựng các phương án cụ thể để UBND huyện có phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp. Đối với dự thảo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đối với các chỉ tiêu của huyện về đất ở đô thị, đất nông thôn, đất công nghiệp, đất trồng cây hàng năm, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cụm công nghiệp, dân số, bến tàu… để có bổ sung đảm bảo các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch, chủ trương của huyện; đề nghị tỉnh bổ sung vào quy hoạch việc xây dựng Trung tâm bảo trợ người có công khu vực miền đông, tuyến du lịch biển đảo tại huyện. Các đơn vị tiếp tục rà soát để bổ sung thêm các vị trí khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn huyện để bổ sung vào danh mục đăng ký gửi UBND tỉnh. Phòng KT-HT cần chuẩn bị KH phát triển nhà ở năm 2022 gắn với quy hoạch của tỉnh và KH phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung xây dựng KH đấu giá đất năm 2022. Phòng Tài chính – Kế hoạch cần xây dựng ngay các danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư để trình UBND huyện xem xét xin ý kiến cấp trên.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời