Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo tại các xã Tân Lập, Đầm Hà và Đại Bình

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Tân Lập

Từ ngày 20-22/8/2018, Chi cục Biển và Hải Đảo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo năm 2018 tại các xã Tân Lập, Đầm Hà và Đại Bình. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Phạm Văn Kha, HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cán bộ chi cục biển và hải đảo phát tài liệu cho các đại biểu về tham dự lớp tập huấn

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của 03 xã ven biển của huyện Đầm Hà: Tân Lập, Đầm Hà và Đại Bình tham gia hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Nam Phong, Phó Chi cục trưởng Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ninh phổ biến về công tác biển và hải đảo thông qua các nội dung chính về Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng; cơ chế chính sách ưu đãi về biển đảo; Khai thác sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu lồng ghép với vai trò kinh tế biển trong mô hình tăng trưởng tại Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Văn Kha – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tạo sự thống nhất, đồng thuận đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo.

CT. Hồng Thùy