Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8/2018

Quang cảnh phiên họp

Ngày 21/8, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 8, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện duy trì ổn định và có bước phát triển. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa, đến ngày 15/8 diện tích gieo trồng thực hiện 2.389 ha đạt 77,5% KH. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không ghi nhận ổ dịch nào xảy ra, tổng sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt 2,102 tấn. Chương trình Nông thôn mới, OCOP, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tích cực triển khai thực hiện, Các xã tập trung trồng cây cảnh, hoa, cây bóng mát tại các khu công cộng, đường thôn, xã với chiều dài 2.300m, kéo đường điện phục vụ hệ thống chiếu sáng tại các trục đường, xây dựng cổng chào nhà văn hóa thôn. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, đôn đốc tiến độ dự án XDCB và công tác giải ngân vốn Dự án đầu tư. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong kỳ đạt 15,871 tỷ đồng tăng 13,8%CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 98,43 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 24.353 triệu đồng bằng 65% KH giao. Công tác quy hoạch, XDCB, GPMB được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã vào cuộc tích cực. Công tác văn hóa, thông tin tuyên truyền trong tháng đã khảo sát các điểm tiềm năng phát triển du lịch huyện gắn với các sản phẩm nông nghiệp và các điểm mua sắm sản phẩm OCOP, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Công tác giáo dục đào tạo, tập trung triển khai kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa trường lớp, thực hiện công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Công tác y tế, dân số gia đình và trẻ em được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, thu hút đầu tư, GPMB, quản lý tài nguyên môi trường, thu ngân sách, tăng cường các giải pháp xử lý các phương tiện khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt, tham gia ý kiến vào Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung giải ngân nguồn vốn hỗ trợ sản xuất Đề án 196, phấn đấu bàn giao bò giống cho người dân trong tháng 9; 3 xã Đại Bình, Tân Lập, Tân Bình khẩn trương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới; Các địa phương quan tâm đánh giá tiêu chí thu nhập, rà soát hộ nghèo, vận động người dân tự nguyện viết đơn phấn đấu thoát nghèo; Tập trung thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Quan tâm GPMB các dự án trọng điểm, tích cực vận động nhân dân hiến đất chỉnh trang đô thị; Đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018; Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là đất đai, TNMT, hoàn chỉnh các quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tuyên truyền cho người dân về chỉ số DDCI; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà; Tích cực vận động học sinh ra lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; hộ nghèo; Quan tâm giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tăng cường đảm bảo ANTT, nắm chắc tình hình, kiểm soát về giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)